Logga in
Skapa konto
Skapa konto

Lösenord

Kom ihåg att du kan logga in med ditt SAS EuroBonus-konto.

Logga in


Upprepa email
Lösenord

Upprepa lösenord
Nytt lösenord

Upprepa nytt lösenord
OBS! Ditt lösenord ändras först när du har bekräftat det mottagna mailet.

Giltig fr.o.m. 24 maj 2017

Generella bestämmelser

När kunden har ingått ett avtal med Plusdeal Sverige, lagrar Plusdeal Sverige uppgifter om ordern. Kunden kan se dessa genom att logga in under profilsektionen.

All information gällande en samarbetspartner och/eller en produkt beskrivs och återges så fullständigt som möjligt. Kunden kan inte hålla Plusdeal Sverige ansvarig gällande beskrivningen, såvida det inte är fråga om väsentliga fel i informationen. 

Det är samarbetspartnern och inte Plusdeal Sverige som levererar de varor eller tjänster som ett värdebevis ger rätt till. Plusdeal Sverige sköter uteslutande köpet av värdebeviset. Samarbetspartnern är ansvarig för avtalets uppfyllelse.

1. Beställningsprocessen

Värdebevisen beställs online via www.plusdeal.se under en viss angiven period, eller tills samtliga utbjudna värdebevis är sålda. På Plusdeal Sveriges hemsida finns angivet under vilken period, värdebevisen kan förvärvas och om det finns ett maximalt antal värdebevis, som säljs under respektive period.

Vid beställningen anges namn, adress, e-mailadress och betalningssätt. Därefter kan kunden fullfölja betalningen genom att fylla i sina betalningsuppgifter. 

Kort efter beställningen mottar kunden per e-mail ett beställningsnummer. 

Vid all kontakt med Plusdeal Sverige är det viktigt att ha beställningsnumret redo.

Försäljningen av värdebevisen sker först om Plusdeal Sverige lyckas verkställa betalningen. Skulle betalningen inte lyckas på första försöket (t.ex. därför att det angivna kontot inte finns, saknar täckning, betalkortnumret är felaktigt eller har nått kreditgränsen) får kunden inte rätt till ett värdebevis.

När köpet är genomfört kommer värdebevisen skickas per e-mail till den e-mailadress som kunden anger i samband med beställningen senast 24 timmar efter att köpet är avslutat. Utskicket av värdebevisen sker omedelbart efter att betalningen är registrerad hos Plusdeal Sverige. 

Värdebevisen skall lösas in hos den relevanta samarbetspartnern inom den angivna tidsperioden. 

Om det inte är möjligt att uppfylla kundens beställning, kommer Plusdeal Sverige informera om detta snarast möjligt. Kunden har i sådana fall rätt att annullera sin beställning. 

Plusdeal Sverige är inte ansvarig för åsamkade skador och omkostnader som resulterar av att det inte är möjligt att fullgöra beställningen av värdebeviset. 

Ålder

Kunden skall vara minst 18 år för att köpa värdebevisen på www.plusdeal.se. Vid beställning av värdebevisen på www.plusdeal.se bekräftar kunden, att kunden är 18 år eller äldre.

3. Utskick

Värdebevisen skickas inom 24 timmar efter att villkoren för transaktionen är uppfyllda. För varor som skickas direkt till kunden, framgår leveranstiden och fraktpriserna på respektive Deal.

4. Ångerrätt för konsumenten

Kunden har 14 dagars ångerrätt vid näthandel. Fristen pågår från det datum kunden tar emot värdebevisen per e-mail och informationen om ångerrätten.

För att utnyttja ångerrätten ska kunden kontakta och informera Plusdeal Sverige om att kunden önskar att ångra sitt köp. Beskedet ska överlämnas genom att kontakta Plusdeal Sveriges kundtjänst på tlf.: +46 (0) 313 045 600 eller på mail: support@plusdeal.se.

Undantag från ångerrätten

Det finns dock ingen ångerrätt vid köp av värdebeviser till biljetter, t.ex. till arrangemang eller event, eftersom biljetter är undantagna ångerrätten enligt "Lov om visse forbrugeraftaler (Lagen om vissa konsumentavtal) § 17, st. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.' Där hänvisas till reglerna i konsumentavtalslagen. 

Värdeminskning

Det är inte möjligt att ångra ett köp efter att värdebeviset har blivit inlöst hos Plusdeal Sveriges samarbetspartners. 

Tillbakabetalning av köpet

Om kunden nyttjar sin ångerrätt, återbetalar Plusdeal Sverige betalningen till kunden. Utan onödiga förseningar och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum som Plusdeal Sverige har tagit emot kundens meddelande om att nyttja ångerrätten och bryta avtalet. Plusdeal Sverige genomför en återbetalning till kundens bankkonto. Om inte kunden uttryckligen har önskat något annat.

Plusdeal Sverige kan tillbakahålla betalningen, intill Plusdeal Sverige har fått bekräftelse från samarbetspartnern om att varan är mottagen i retur.

Ånger av en vara som tas emot direkt från samarbetspartnern sker på de villkor som är bestämt av respektive leverantör. Innan beställning av en vara, bör kunden därför sätta sig särskilt in i leverantörens villkor för ångerrätt och reklamation. Ångerrättsfristen löper dock först från den dag då kunden tar emot varan, om kunden har köpt en vara från samarbetspartnern.

Kunden ska skicka sina varor i retur till avsändaradressen, inom de 14 dagar från att kunden informerat till samarbetspartnern om att kunden önskar att utnyttja ångerrätten. För övrig information uppmanas kunden att se villkor för ångerrätt hos samarbetspartnern, var kunden också kan finna returadress och kontaktuppgifter.

5. Betalningsvillkor

Köpet betalas online genom användning av ett flertal betalkort, såsom VISA, Mastercard, Maestro, VISA Electron, American Express och Diners Club.

Betalningen dras genom betalningstjänsten från kundens betalkort i samband med att kunden har genomfört sin beställning. Vi gör det eftersom du som kund mottager ett giltigt värdebevis strax efter att du genomfört ditt köp. Köpet är först genomfört, om Plusdeal Sverige lyckas verkställa betalningen. Skulle betalningen inte lyckas på första försöket (t.ex. därför att det angivna kontot inte finns, saknar täckning, betalkortnumret är felaktigt eller har nått kreditgränsen) genomförs köpet inte. Det kan aldrig debiteras ett större belopp än vad som är avtalat.

Kundens kortinformation lagras inte hos Plusdeal Sverige.

Plusdeal Sverige använder ePay för att hantera alla onlinebetalningar. ePay / Payment Solutions är PCI-certifierade av VISA / Mastercard och all kommunikation sker krypterat via en säker anslutning. Detta är för att säkra att alla transaktioner sker i en säker miljö som gör att ingen kan se den data som anges i samband med betalningen.

Största möjliga möda läggs på att skapa stor säkerhet och trygghet vid handel och betalning på www.plusdeal.se

6. Priser

Plusdeal Sverige fastställer priset för tjänster i förhållande till avtalet med samarbetspartnern. Alla angivna priser är vägledande säljpriser och är inkl. moms i den omfattning det är frågan om momspliktiga tjänster.

Du kan betala tillgodohavandet på de sätt som anges på Plusdeal Sveriges hemsida. När betalningen är genomförd och mottagen i tid översänder Plusdeal Sverige värdebeviset till den e-mailadress du har uppgett, om inte annat anges.

Om betalningen misslyckas, informerar Plusdeal Sverige dig därom. Därefter kan du försöka genomföra betalningen igen, såvida inte försäljningsperioden redan är utgången.

Om betalningen först mottages av Plusdeal Sverige efter att försäljningsperioden är utgången, då har inget avtal ingåtts om köp av värdebevis. I så fall återbetalas din betalning.

Med reservation för tryckfel, kurs- och prisförändringar samt tekniska fel. Plusdeal Sverige strävar alltid efter att snarast möjligt kontakta kunden. Plusdeal Sverige kommer givetvis alltid försöka att erbjuda en tillfredställande lösning för kunden. Exempelvis ge pengar tillbaka, eller hjälpa kunden med att hitta en motsvarande vara.

7. Inlösning av ett värdebevis hos Plusdeal Sveriges samarbetspartners

Giltighetsperioden för kundens värdebevis är angiven på värdebeviset och framgår även innan kunden beställer. Om inte annat anges, är värdebeviset giltigt i 3 år från utställandet. Om värdebeviset rör varor eller tjänster som bara erbjuds av samarbetspartners under en viss period (exempelvis ett arrangemang/event) kommer värdebevisets giltighet automatiskt att begränsas till denna period. 

Alla värdebevis är försedda med unika kodnummer. Samarbetspartnern skall använda dessa kodnummer när kunden löser in sitt värdebevis. Kopiering eller manipulering av värdebeviset är inte tillåtet. Vid misstanke om kopiering eller manipulation förbehåller sig Plusdeal Sverige sig rätten att vidarebefordra de relevanta insamlade uppgifterna till respektive samarbetspartner eller allmän myndighet. 

Om ett värdebevis inte blir inlöst kan användaren vända sig till partnern och få ett tillgodokvitto utställt. Tillgodohavandet har samma värde som köpet på www.plusdeal.se minus en administrationsavgift på 100 kr och är som minst giltigt 6 månader efter utgången av den ursprungliga dealen. Detta gäller dock inte om köpet inkluderar värdebevis till biljetter till t.ex. arrangemang eller event, eftersom biljetter är undantagna ångerrätten enligt "Lov om visse forbrugeraftaler (Lagen om vissa konsumentavtal) § 17, st. 2 jf. § 9, st. 2, nr. 2a. 

Du kan inte få ditt värdebevis konverterad till ett tillgodokvitto genom att vända dig till Plusdeal Sverige. 

Värdebeviset är inte personligt och kan överföras till tredje part. 

Plusdeal förbehåller sig rätten att i särskilda fall ställa in försäljningen av värdebevisen och/eller kalla tillbaka redan köpta värdebevis. I så fall upplyser dig Plusdeal Sverige härom och gottgör dig för utgifterna för värdebeviset. 

8. Upphörande av profil och kundrelation

Vid upphörande av kundens kundrelation till Plusdeal Sverige, vare sig det sker genom kundens eller Plusdeal Sveriges uppsägning eller hävning, kommer samtliga kunddata på www.plusdeal.se att tas bort senast 30 dagar efter upphörandet.

9. Driftsäkerhet och tillgänglighet

Plusdeal Sverige eftersträvar att vara tillgänglig för hemsidans användare 24 timmar om dygnet, men kan inte garantera att hemsidan vid varje tidpunkt är i full funktion och felfri. Plusdeal ApS kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som följer av nyttjandet av www.plusdeal.se. exempelvis skador på datorsystem eller dataförluster. Användaren är själv ansvarig för den tekniska utrustningen och mjukvaran som krävs för att kunna använda hemsidan, däribland internetåtkomst, webbläsare, e-mail m.m.

Plusdeal Sverige friskriver sig likaledes från ansvar för varje form av förlust förorsakad av användning av Plusdeal Sveriges tjänster om de tekniska kravspecifikationerna och kompletterande instruktionerna inte följs.

10. Ansvarsbegränsning och förbehåll

Kundens användning av Plusdeal Sveriges tjänster sker i varje avseende på kundens eget ansvar och egen risk. Plusdeal Sverige friskriver sig från allt ansvar för de varor eller tjänster som levereras av samarbetspartners i samband med inlösning av värdebevisen. Plusdeal Sverige väljer samarbetspartners med största möjliga omsorg, men Plusdeal Sverige kan inte garantera att varorna och tjänsterna från samarbetspartnern uppfyller användarnas förväntningar. Den vara eller tjänst, som kundens värdebevis ger tillgång till, levereras av samarbetspartners, därav varför Plusdeal Sverige inte är ansvarig för eventuella fel eller brister i samband med samarbetspartnerns leverans av varor eller tjänster, såvida inte annat följer av icke dispositiv lagstiftning. Eventuella reklamations- eller ersättningskrav skall riktas mot samarbetspartnern.

Plusdeal Sverige är inte förpliktigad till att betala ut ersättning för eventuell förlust under följande omständigheter:

  • Värdebeviset har inte blivit inlöst hos samarbetspartnern.
  • Varan eller tjänsten motsvarar inte kundens förväntningar.
  • Samarbetspartnerns konkurs.

Plusdeal Sverige gör förbehåll för eventuella skriv- och/eller tryckfel på www.plusdeal.se

11. Tredje parts rättigheter

Kunden ansvarar inför Plusdeal Sverige för att kundens data etc. inte kränker tredje parts rättigheter.

Om det görs rättssak gentemot kunden eller Plusdeal Sverige med påståenden om att Plusdeal Sveriges tjänster kränker tredje parts rättigheter, är Plusdeal Sverige berättigad att efter eget val förändra sina tjänster, så att kränkningen upphör eller helt eller delvis häva detta avtal utan ytterligare ansvar för Plusdeal Sverige. I båda fallen är Plusdeal Sverige berättigad att ta över saken och de med saken förbundna omkostnaderna. Plusdeal Sverige är bemyndigade att driva saken eller avsluta den genom förlikning.

12. Kunduppgifter

Vid kundens upprättande av en profil hos Plusdeal Sverige registreras kunduppgifter, däribland särskilt namn, adress och e-mail i Plusdeal Sveriges kunddatabas. Plusdeal Sveriges behandling av sådana uppgifter omfattas av och sker i överensstämmelse med lagen om behandling av personuppgifter.

Ansvarige och betrodda medarbetare för Plusdeal Sverige har tillgång till de uppgifter som registreras om kunden. Den dataansvarige på www.plusdeal.se är Plusdeal Sverige.

Plusdeal Sverige har rätt att använda externa leverantörer av olika tjänster som kräver utbyte av kunduppgifter för korrekt utförande av den respektive tjänsten. Alla Plusdeal Sveriges leverantörer eller samarbetspartners skall efter avslutad leverans ta bort all information. Plusdeal Sverige friskriver sig från ansvar för den enskilda leverantörens eller samarbetspartnerns överträdelse av detta villkor. Alla leverantörer och samarbetspartners görs uppmärksamma på Plusdeal Sveriges persondatapolicy samt affärsvillkoren.

Som registrerad hos Plusdeal Sverige har kunden alltid rätt till att få insikt i registreringen. Kunden har också rätt till att få insikt i, vilka uppgifter som är registrerade om kunden. Dessa rättigheter har kunden efter Persondatalagen och ärenden i denna förbindelse riktas mot support@plusdeal.se.

13. Vid fel eller problem

Om det uppstår fel eller problem med värdebeviset eller inlösningen kommer Plusdeal Sverige hjälpa till med att hitta en lösning. Kunden kan i sådana fall kontakta Plusdeal Sverige på support@plusdeal.se eller på tel +46 (0) 313 045 600

14. Mailinglista

Kommunikation från Plusdeal Sverige till kunden är i viss omfattning automatiserad och sker företrädesvis via e-mail. Det är därför en förutsättning för att vara kund, att kunden accepterar att ta emot e-mail från Plusdeal Sverige. Genom att acceptera föreliggande affärsvillkor, samtycker kunden därför uttryckligen till att bli registrerad i Plusdeal Sveriges mail-lista och därigenom via e-mail löpande få Plusdeal Sverige deals samt informations- och nyhetsbrev. Kunden har dock rätt att avanmäla sig från marknadsföringsmaterial från Plusdeal ApS via kontoinställningarna på www.plusdeal.se.

15. Kundens behandling och hantering av personuppgifter och andra data

Kunden beslutar och bär ansvaret för vilka eventuella personuppgifter och data som registreras på kundens konto och/eller vid köp av en deal och hur dessa skall användas. Plusdeal Sverige behandlar som utgångspunkt endast sådana personuppgifter efter instruktion från kunden.

Plusdeal Sverige är i varje avseende utan ansvar för alla förhållanden som omfattas av lagen om behandling av personuppgifter i samband med de av kunden behandlade personuppgifterna, och kunden skall hålla Plusdeal Sverige skadeslöst för alla krav som härrör från lagen om behandling av personuppgifter, andra bestämmelser rörande persondataskydd eller andra offentliga bestämmelser i samband härmed. Kunden kan hitta lagen i sin helhet och läsa om danska datainspektionen på: www.datatilsynet.dk.

Plusdeal Sverige använder cookies för att föra demografisk och användarrelaterad statistik och för att säkra en allsidig visning av reklamformat. För detta registrerar vi uteslutande information av teknisk karaktär som webbläsartyp, IP-nummer etc. För alla reklamformat registrerar vi om kunden klickar på de annonser som visas. Inga personuppgifter om kundens plats lagras.

16. Straffbara förhållanden

Om Plusdeal Sverige får kännedom om straffbara förhållanden eller aktiviteter i samband med en kunds förehavanden, kommer Plusdeal Sverige utöver att spärra kundens konto omedelbart, vidarebefordra alla relevanta uppgifter till dom danska myndigheter i den omfattning detta krävs.

17. Kontakt och support

Plusdeal Sverige erbjuder support alla vardagar.

Supportkommunikationen sker direkt mellan supportavdelningen och kunden. Frågor besvaras normalt sett inom 24 timmar. 

18. Ändring av villkor

Plusdeal Sverige har vid varje tid rätt att ändra föreliggande villkor. De gällande villkoren finns alltid på www.plusdeal.se.

19. Tillämplig lag och domstols behörighet

Affärsvillkoren, däribland kundens användning av hemsidan www.plusdeal.se är underkastade dansk rätt och eventuella tvister och skiljaktigheter mellan kunden och Plusdeal Sverige skall biläggas i domstolen i Århus.

20. Intjäning av SAS EuroBonus Extrapoäng

Det finns EuroBonus Extrapoäng som intjänas när kunden handlar på www.plusdeal.se. Det intjänas 1 EuroBonus Extrapoäng per krona kunden handlar för. Om priset är exklusive leveranskostnad, intjänas det inte EuroBonus-poäng på fraktbeloppet. Intjäning av EuroBonus-poäng sker antingen genom att logga in på www.plusdeal.dk med sitt EuroBonus-konto, eller vid att uppge sitt EuroBonus-nummer vid betalning/utcheckning. Det kan gå upp till 30 dagar från det att värdebeviset skickas ut, tills EuroBonus-poängen överförs till kundens EuroBonus-konto. Kunden tjänar endast EuroBonus-poäng om ordern inte har annullerats. Om köpet annulleras fråntas förmånen att intjäna EuroBonus-poäng på denna handel. Det är under alla omständigheter kundens eget ansvar att ange sitt EuroBonus-nummer vid köp på www.plusdeal.se. Det är inte möjligt att efterregistrera EuroBonus-poäng vid ett köp då kunden antingen har glömt att logga in med sitt EuroBonus-konto eller med sitt EuroBonus-nummer. Det EuroBonus-nummer som är kopplat till användarprofilen som används vid ett köp, är det som intjänar alla poäng. Det är kundens eget ansvar att det angivna EuroBonus-numret i profilen är giltigt och aktivt.

21. Force Majeure

Varken Plusdeal ApS eller samarbetspartnern kan hållas ansvariga för underlåtenhet att upprätthålla sin del av avtalet, om underlåtenheten beror på force majeure eller annan tvingande omständighet, som parterna inte skäligen kunde ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående, och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

22. Ej upphämtad vara

I vissa tillfällen blir ej upphämtade varor skickad tillbaka till Plusdeal Sverige. Om kunden önskar att Plusdeal Sverige ska skicka varan på nytt, ska kunden ta kontakt med Plusdeal Sveriges Kundtjänst.

Det kortar 75 SEK i frakt / expeditionsavgift att få skickat en vara på nytt, och pengarna ska inbetalas till Plusdeal Sverige, innan varan skickas. Vid tillfälle att en ej upphämtad vara ska skickas direkt tillbaka till leverantören, ska leverantören kontaktas direkt för att själv ingå ett nytt avtal för att få skickat den ej upphämtade varan på nytt. Plusdeal Sverige är inte ansvariga för leverantörens frakt / expeditionspris för att skicka en vara på nytt.

23. Företagsinformation

Stockholm

Frösundaviks Allé 15
169 70 Solna
Sverige

+46 (0)313 045 600
Org-nr: 516409-2743
E-mail: support@plusdeal.se

Köpenhamn

Plusdeal ApS
Vester Voldgade 83, 2.
1552 København V
Danmark

+45 70 28 54 00
CVR nr.: 33 87 90 91
E-mail: support@plusdeal.dk

OK
Cookies

Information om cookies
En cookie är en textfil som sparas på din dator eller annan enhet, och gör det möjligt att känna igen den och samla information om vilka sidor och funktioner du besöker. Cookies innehåller anonym information och används av i princip alla hemsidor, då de ofta behövs för att hemsidan ska fungera.

Cookies på den här hemsidan
På den här hemsidan använder vi cookies för funktion, webbanalys och marknadsföring. Vi använder främst cookies för att samla statistik om användarnas besök. Informationen används till att förbättra användarupplevelsen. Du kan läsa mer om våra cookies under de tre flikarna där vi delar in alla cookies i kategorier och informerar om deras namn, livslängd, syfte och avsändare.

Välja bort cookies
Om du idag, eller i framtiden, vill välja bort cookies kan du göra det via dina webbläsarinställningar. Du kan blockera cookies från denna och andra hemsidor genom att tillfoga domänen under Internetinställningar i din webbläsare. Läs mer om hur du väljer bort cookies via din webbläsare på www.minacookies.se

Vad händer om jag väljer bort cookies?
Om du blockerar cookies i din webbläsare registreras du inte när du surfar på Internet. Du ombeds dock vara uppmärksam på att när du blockerar cookies blockerar du automatiskt en del av hemsidans funktioner, och de kommer inte att längre att fungera korrekt.

Varför informerar vi om cookies?
Vi informerar om cookies eftersom vi, i likhet med alla andra svenska hemsidor, är skyldiga att informera om dem enligt ” Kungörelse om krav på information och samtycke vid lagring av eller tillgång till upplysningar i slutanvändares terminalutrustning”.

För mer information, se www.minacookies.se

Copyright ©2018 Plusdeal | Sekretesspolicy | Affärsvillkor
Registrera dig för nyhetsbrevet
Registrera dig för nyhetsbrevet
Vinn en Georg Jensen-kanna.
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.
Ogiltig e-mail. Vänligen testa igen
REGistrera
Vi använder cookies för att få hemsidan att fungera, samt föra statistik som används till att förbättra innehållet. Genom att stänga rutan eller klicka på ”Jag förstår” accepterar du användning av cookies. Läs mer Jag förstår