Logga in
Skapa konto
Skapa konto

Lösenord


Logga in


Upprepa email
Lösenord

Upprepa lösenord
Nytt lösenord

Upprepa nytt lösenord
OBS! Ditt lösenord ändras först när du har bekräftat det mottagna mailet.

Giltig från 25 maj 2018

Allmänna villkor

När kunden ingår ett avtal med Plusdeal Sverige lagrar Plusdeal Sverige information om beställningen. Kunden kan se denna information genom att logga in på sitt konto.

All information rörande en samarbetspartner och/eller en produkt är beskriven och återgiven så komplett och noggrant som möjligt. Kunden kan inte hålla Plusdeal Sverige ansvariga för beskrivningarna såvida det inte rör sig om väsentliga fel i informationen.

Det är samarbetspartnern, inte Plusdeal Sverige, som tillhandahåller de produkter och tjänster som ett värdebevis berättigar till. Plusdeal Sverige tillhandahåller endast försäljningen av värdekupongen. Samarbetspartnern ansvarar för avtalets uppfyllelse.

1. Beställningsprocessen

Värdebevisen beställs online på www.plusdeal.se under en angiven period eller till dess att samtliga tillgängliga värdebevis är slutsålda. På Plusdeal Sveriges hemsida finns information om värdebevisens försäljningsperiod, samt om det finns ett maximalt antal värdebevis till salu under den angivna perioden.

Vid beställning ifylls namn, adress, e-postadress samt önskad betalningsmetod. Därefter slutför kunden betalningen genom att fylla i sin betalningsinformation.

Strax efter beställningen mottar kunden ett ordernummer via e-post.

Det är viktigt att ha ordernummer tillhanda vid all kontakt med Plusdeal Sverige.

Försäljning av värdebeviset sker först när Plusdeal Sverige har kunnat genomföra betalningen. Plusdeal Sverige genomför ett försök, och skulle betalningen misslyckas (pga. felaktigt kortnummer, övertrassering, överskriden kreditgräns etc.) förfaller kundens rätt till värdebeviset.

När köpet har genomförts skickas värdebeviset till den e-postadress kunden har angivit i samband med beställningen, senast 24 timmar efter avslutat köp.

Värdebeviset ska inlösas hos aktuell samarbetspartner inom den angivna tidsperioden.

I det fall det inte är möjligt att leverera den produkt kunden beställt informerar Plusdeal Sverige kunden snarast möjligt. Kunden har då rätt att annullera sin beställning.

Plusdeal Sverige är ej ansvariga för eventuella skador och kostnader som uppstår som ett resultat av att en beställning ej kunde genomföras.

2. Ålder

Kunden ska vara minst 18 år för att köpa värdebevis på www.plusdeal.se. Genom att beställa värdebevis på www.plusdeal.se intygar kunden att denne är 18 år eller äldre.

3. Leverans

Värdebevisen levereras inom 24 timmar efter att villkoren för köpet är uppfyllda. För varor som skickas direkt till kund framgår leveranstid och fraktpriser av villkoren för den specifika kampanjen.

4. Ångerrätt för konsumenter

Som utgångspunkt har konsumenten 14 dagars ångerfrist vid distansavtal. Ångerfristen löper från det datum kunden mottager värdebeviset tillsammans med information om ångerrätten.

Om kunden önskar ångra ett köp ska kunden meddela Plusdeal Sverige detta inom 14 dagar från att värdebeviset mottogs genom att kontakta Plusdeal Sveriges kundtjänst på telefon: +46 (0) 313 04 56 00 eller e-post: support@plusdeal.se

Undantag från ångerrätten

Det ges ingen ångerrätt vid köp av värdebevis för biljetter till olika arrangemang och events som äger rum på ett bestämt datum eller under en bestämd tidsperiod, enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokalen §11, stycke 12.

Värdeminskning

Det är inte möjligt att ångra ett köp efter att värdebeviset har lösts in hos någon av Plusdeal Sveriges samarbetspartners.

Återbetalning av köpesumman

I det fall kunden utnyttjar ångerrätten återbetalar Plusdeal Sverige köpesumman till kunden utan onödigt dröjsmål, och allra senast 14 dagar efter det datum då Plusdeal Sverige mottog kundens meddelande om att denne önskar ångra avtalet. Plusdeal Sverige återbetalar pengarna till kundens bankkonto, såvida kunden inte uttryckligen begärt annat.

Plusdeal Sverige har rätt att avvakta med återbetalning till dess att Plusdeal Sveriges samarbetspartner bekräftar att varan har mottagits i retur.

Retur av en produkt enligt ångerrätten sker enligt respektive leverantörs på förhand fastställda villkor och Plusdeal Sverige kan ej hållas ansvariga därom. Därför rekommenderas att kunden, innan beställning, sätter sig in i de enskilda leverantörernas villkor för retur och reklamation. Ångerfristen för en produkt löper från det datum kunden mottager produkten. Det åligger kunden att skicka varan i retur till avsändaradressen inom 14 dagar från det att samarbetspartnern underrättades om att kunden önskar utnyttja ångerrätten. För vidare information uppmanas kunden att kontrollera respektive samarbetspartners villkor för retur och reklamation. Här återfinns också returadress och kontaktinformation.

5. Betalningsvillkor

Köpet betalas online med vanliga betalkort, som VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, Diners Club och American Express.

Betalningen dras direkt från kundens betalkort när beställningen genomförs. Detta beror på att du som kund mottager ett giltigt värdebevis direkt efter ditt köp. Köpet betraktas som genomfört först när, och om, Plusdeal Sverige kan registrera betalningen vid första försöket. I det fallet betalningen misslyckas (pga. felaktigt kortnummer, övertrassering, överskriden kreditgräns etc.) genomförs köpet ej. Plusdeal Sverige drar aldrig större belopp än vad som framgår på värdebeviset.

Plusdeal Sverige lagrar inte kundens kortuppgifter vid köp.

Plusdeal Sverige använder sig av ePay för hantering av samtliga online-betalningar. ePay/Payment Solutions är PCI-certifierat av VISA/Mastercard och all kommunikation sker krypterat via en säker uppkoppling. Det innebär att alla transaktioner sker i en säker miljö där ingen kan se betalningsdata.

Plusdeal ApS benytter ePay til håndteringen af alle onlinebetalinger

Vi tar säkerhet på allra största allvar, och har vidtagit alla åtgärder för att du ska känna dig trygg när du handlar och betalar på www.plusdeal.se.

6. Priser & betalning

Plusdeal Sverige prissätter varor och tjänster i enlighet med det avtal som ingåtts med samarbetspartnern. Samtliga angivna priser är rekommenderade försäljningspriser inklusive moms, i de fall det rör sig om momspliktiga varor och tjänster. Kunden kan betala kreditnotan med de betalningsmetoder som anges på Plusdeal Sveriges hemsida. När betalningen har genomförts och mottagits inom den angivna tiden skickar Plusdeal Sverige värdebeviset till den e-postadress kunden har tillhandahållit, om inget annat anges.

I det fall betalningen misslyckas informerar Plusdeal Sverige kunden, varpå kunden kan testa att genomföra betalningen igen, under förutsättning att försäljningsperioden inte har avslutats.

Om kundens betalning först är Plusdeal Sverige tillhanda efter att försäljningsperioden avslutats förfaller avtalet om köp av värdebevis, och pengarna återbetalas till kunden.

Om det mot förmodan skulle ha skett ett tryckfel eller ett fel i prissättningen kontaktar Plusdeal Sverige berörda kunder så snart som möjligt. Plusdeal strävar efter att tillhandahålla en tillfredsställande lösning för berörda kunder, genom att återbetala pengarna eller hitta en motsvarande produkt.

7. Inlösen av värdebevis hos Plusdeal Sveriges samarbetspartners

Om inget annat anges är värdebeviset giltigt i 3 år från utställandedatum. Om värdebeviset rör en produkt eller tjänst som endast erbjuds under en begränsad tidsperiod (t ex biljetter till ett arrangemang) begränsas värdebevisets giltighet automatiskt därefter.

Samtliga värdebevis är försedda med unika koder. Samarbetspartnern förbinder sig att använda dessa koder när kunden inlöser sitt värdebevis. Kopiering eller manipulering av värdebevisen är förbjudet. Vid misstanke om kopiering eller manipulering förhåller sig Plusdeal Sverige rätten att vidarebefordra upplysningar/information till berörd samarbetspartner eller myndighet.

I det fall ett värdebevis inte blir inlöst inom den angivna tidsperioden kan kunden vända sig till samarbetspartnern och få ett tillgodokvitto utställt. Tillgodokvittot har samma valör som värdebeviset, minus en administrationsavgift på 100 SEK, och är giltigt i 6 månader efter det ursprungliga värdebevisets utgångsdatum. Detta gäller ej värdebevis till biljetter till arrangemang och events som äger rum på ett specifikt datum eller under en begränsad tidsperiod, då dessa tjänster är undantagna från ångerrätten enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokalen §11, stycke 12.

Värdebeviset är inte personligt och kan överföras till en tredje part.

Plusdeal Sverige förbehåller sig rätten att vid särskilda tillfällen upphöra med försäljning av värdebevis eller återkalla sålda värdebevis. I de fall det är aktuellt informerar Plusdeal Sverige berörda kunder och återbetalar köpesumman.

8. Begränsning av ansvar samt ansvarsfriskrivning

Kunden använder sig av Plusdeal Sveriges tjänster på eget ansvar och risk. Plusdeal Sverige frånsäger sig allt ansvar för de varor eller tjänster som tillhandahålls av samarbetspartnerna i samband med inlösen av värdebevis. Plusdeal Sverige väljer sina samarbetspartners med största möjliga omsorg, men kan inte garantera att varor eller tjänster från samarbetspartnerna uppfyller kundens förväntningar. Varan eller tjänsten som kundens värdebevis berättigar till levereras av en extern samarbetspartner, varför Plusdeal Sverige ej kan hållas ansvariga för eventuella fel eller brister i samband med samarbetspartnerns leverans av varan eller tjänsten, såvida annat inte framgår av obligatorisk lagstiftning. Eventuella reklamations- och ersättningskrav ställes till samarbetspartnern, och inte till Plusdeal Sverige.

Plusdeal har ingen skyldighet att utbetala ersättning för eventuella förluster under följande omständigheter:

  • Värdebeviset har inte inlösts hos samarbetspartnern
  • Varan eller tjänsten motsvarar inte kundens förväntningar
  • Samarbetspartnern går i konkurs

9. Ej uthämtad vara

I vissa fall blir ej uthämtade varor returnerade till Plusdeal Sverige. Om kunden önskar få varan skickad på nytt ska kunden kontakta Plusdeal Sveriges kundtjänst. Det kostar 65 SEK i frakt- och expeditionskostnad att få en vara skickad på nytt, och pengarna ska vara Plusdeal Sverige tillhanda innan varan skickas. Om en ej uthämtad vara skickas i retur till leverantören ska kunden kontakta leverantören direkt och själv ingå ett nytt avtal för att få den returnerade varan skickad på nytt. Plusdeal Sverige tar inget ansvar för eventuella kostnader påförda av leverantören.

Plusdeal Sverige friskriver sig likaledes från ansvar för varje form av förlust förorsakad av användning av Plusdeal Sveriges tjänster om de tekniska kravspecifikationerna och kompletterande instruktionerna inte följs.

10. Vid eventuella fel eller problem

I det fall det uppstår fel eller problem med värdebeviset eller inlösningen av värdebeviset hjälper Plusdeal Sverige kunden att hitta en lösning. Kunden uppmanas kontakta Plusdeal Sveriges kundtjänst på e-post: support@plusdeal.se eller telefon: +46 (0) 313 04 65 00.

11. E-postlista

Kommunikation från Plusdeal Sverige till kund sker delvis automatiserat och företrädesvis via e-post. För att bli kund hos Plusdeal Sverige måste kunden samtycka till att mottaga e-postmeddelanden från Plusdeal Sverige. Genom att acceptera gällande Villkor och bestämmelser ger kunden sitt uttryckliga samtycke till att stå med på Plusdeal Sveriges e-postlista och löpande mottaga e-post från Plusdeal Sverige med kampanjer, information och nyhetsbrev.

Kunden har dock rätt att avsäga sig marknadsföringsmaterial från Plusdeal Sverige via kontoinställningarna, nyhetsbrevet eller genom att kontakta support@plusdeal.se.

12. Kontakt och support

Plusdeal Sverige erbjuder kundtjänst alla vardagar.

Kunden sätts i direktkontakt med Plusdeal Sveriges supportavdelning. Vi strävar efter att besvara frågor inom 24 timmar.

13. Ändring av villkor

Plusdeal Sverige förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i föreliggande villkor. Gällande villkor finns att läsa på www.plusdeal.se.

14. Tillämplig lag och domstolsbehörighet

De allmänna villkoren, däribland kundens användning av hemsidan www.plusdeal.se är underkastade dansk rätt och eventuella tvister och skiljaktigheter mellan kund och Plusdeal Sverige ska biläggas i domstolen i Århus.

15. Force Majeure

Varken Plusdeal Sverige eller samarbetspartner kan hållas ansvariga för underlåtenhet att upprätthålla sin del av avtalet, om underlåtenheten beror på force majeure eller annan tvingande omständighet, som parterna inte skäligen kunde ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående, och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

16. Kontakt och support

Plusdeal Sverige
Frösunda Allé 15
169 70 Solna
Sverige

+46 (0)313 04 56 00
Org-nr: DK-37574015
E-mail: support@plusdeal.se

17. Konsumenträttigheter

Om kunden har synpunkter på sitt köp skall dessa skickas till respektive leverantör alternativt till Plusdeal Sverige på support@plusdeal.se. Om parterna inte kan nå en lösning kan kunden vända sig till Konsumentombudsmannen på www.konsumentverket.se.

OK
Sekretesspolicy

Cookie- och sekretesspolicy
Du kan alltid känna dig helt trygg när du handlar hos oss på Plusdeal, och vi samlar inte in personuppgifter utan ditt samtycke.

Vi hanterar din data med största respekt för ditt privatliv, och behandlar och lagrar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi rekommenderar att du läser vår cookie- och sekretesspolicy nedan.
Sidan uppdaterades senast 24 maj 2018.

När du besöker Plusdeals webbplatser samlar Plusdeal information om dig. Här nedan kan du läsa mer om vilken typ av information som samlas in, hur uppgifterna behandlas, vad de används till, vem som har tillgång till dem samt vem du kan kontakta om du har frågor eller synpunkter angående datainsamlingen.

Dataskyddsansvarig och kontaktuppgifter:
Plusdeal
Frösundaviks Allé 15
169 70 SOLNA
Kundtjänst: support@plusdeal.se
Org.nr: DK-37574015
Plusdeal samlar data om dig på två sätt:

  • Genom att du själv tillhandahåller information
  • Genom användning av cookies

1. Personuppgifter du själv tillhandahåller
Plusdeal efterfrågar person- och användaruppgifter när du köper tjänster på våra webbplatser, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar, etc. Vi samlar endast in identifierbara personuppgifter som namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress när du själv tillhandahåller dem.

1.1. Vad använder vi personuppgifterna till
De personuppgifter vi samlar in när du t ex upprättar en profil på en av Plusdeals digitala plattformar används först och främst till att behandla dina sökningar och beställningar, samt tillhandahålla produkter, tjänster och service.

Uppgifterna används också för att hjälpa Plusdeal och våra samarbetspartners att lära känna dig bättre. Användningen kan bl.a. innefatta undersökningar och analyser med syfte att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier, samt anpassa innehåll och annonser efter dina intressen och hobbyer.
Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje part såvida du inte ger ditt uttryckliga samtycke eller dataskyddsförordningen tillåter delning av allmänna kunduppgifter i det specifika fallet.
Om du har givit samtycke till att motta direkt marknadsföring med nyheter och erbjudanden kan vi också använda den insamlade informationen till att anpassa den marknadsföring du mottar via telefon, brev eller elektroniska medier.
Vi ber dig vara uppmärksam på att de uppgifter du delar – inklusive identifierbara personuppgifter – i offentliga forum för t ex online-debatt, inte omfattas av denna sekretesspolicy och är tillgänglig för tredje part som inte är associerad med Plusdeal. Vi rekommenderar därför att du noga överväger vilka uppgifter du delar vid användning av sådana forum. 

Vi följer dataskyddsförordningens riktlinjer för hur länge man får lov att lagra personuppgifter, och raderar data som inte längre används i ovan nämnda syften.

1.2. Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna lagras hos vår databehandlare som på uppdrag av oss lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy samt dataskyddsförordningen.
I de fall vi delar dina personuppgifter med samarbetspartners i Sverige eller i tredjeland säkerställer vi att deras persondataskydd uppfyller de krav som ställs av vår sekretesspolicy samt gällande lagstiftning.

1.3. Samkörning av data
När du upprättar en profil på någon av Plusdeals webbplatser eller ger oss ditt samtycke att kontakta dig med nyheter och erbjudanden via telefon eller elektroniska medier (e-post, SMS, MMS, videoklipp, pop-ups, etc.)
samkör vi de uppgifter du lämnat i din profil med information från cookies för att kunna anpassa nyheter och erbjudanden. Plusdeal använder cookies för att samla information om dina besök på webbplatser och digitala plattformar tillhörande Plusdeal eller samarbetspartners (se punkt 1.3, ovan).

1.4. Så skyddar vi dina personuppgifter
Dataskyddsförordningen gör gällande att dina personuppgifter ska lagras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar de personuppgifter du delar med oss på enheter som förvaras i en kontrollerad miljö, och vi utför löpande säkerhetskontroller för att säkerställa att informationen hanteras korrekt och i enlighet med dina rättigheter som användare. Vi ber dig dock vara uppmärksam på att vi inte kan garantera 100% säkerhet vid dataöverföring via internet. Det innebär att det finns en risk att obehöriga personer får tillgång till uppgifterna vid elektronisk överföring samt lagring av data. Vänligen observera att du alltid delar dina personuppgifter på eget ansvar.

1.5. Nya riktlinjer för behandling av personuppgifter
Internet befinner sig i en snabb utveckling som kan innebära framtida ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vid ändring av riktlinjerna uppdateras datumet för ”Senast uppdaterat” längst upp på sidan. Vid större ändringar av sekretesspolicyn informeras du genom ett synligt meddelande på våra webbplatser.

1.6. Kontakt
Om du önskar tillgång till de uppgifter som finns registrerade om dig hos Plusdeal kan du kontakta support@plusdeal.se.

Skulle du upptäcka felaktiga uppgifter som du inte själv kan ändra kontaktar du oss på samma e-postadress. Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig samt motsätta dig en registrering i enlighet med riktlinjerna i dataskyddsförordningen.

2. Vid användning av cookies
Första gången du besöker Plusdeals webbplatser mottar du automatiskt en eller flera cookies. Du mottar dessutom cookies när du genomför sökningar eller besöker undersidor på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare (t ex Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera o. dyl.) och registrerar dig som en unik användare. Cookies gör det lättare att använda internet eftersom du inte ska börja om från början varje gång, då den aktuella hemsidan använder cookien för att komma ihåg dina preferenser

2.1. Vid användning av cookies
Cookies ger Plusdeal mer information om ditt besök och dina aktiviteter på våra webbplatser. I syfte att fastställa vem som besöker Plusdeals hemsidor använder vi cookies för att föra demografisk och användarrelaterad statistisk. Vi samlar information om när du besöker vår hemsida, hur långt ditt besök är, vilken eller vilka sektioner, artiklar och andra produkter du besöker, om din dator har registrerats hos oss tidigare, vilken browser och styrsystem du använder, ditt IP-nummer samt vilka annonser du ser. Med ditt samtycke använder vi sedan den insamlade informationen för att anpassa vår direkta marknadsföring till dig. 

2.2. Hur länge lagrar vi cookies
De cookies som placeras i din dator eller annan enhet sparas i olika antal månader beroende på när du senast besökte någon av Plusdeals hemsidor. Varje gång du återvänder till en av våra webbplatser förlängs tidsperioden. Cookies raderas automatiskt efter att den förutbestämda tiden har utlöpt. Här nedan kan du läsa om hur du raderar cookies

2.3. Hur undviker jag cookies
Du som vill undvika cookies kan ändra inställningarna på din webbläsare så att den automatiskt avvisar cookies eller meddelar dig varje gång en webbplats vill spara cookies.

Du kan alltid använda din webbläsares hjälpfunktion för att få mer information om inställningarna för cookies. Du hittar oftast de aktuella inställningarna genom att trycka på ”F1” och sedan söka efter ”Cookies”

2.4. Cookies från samarbetspartners
Plusdeal har även ett antal samarbetspartners som sparar cookies, s.k. tredjepartscookies.

Det kan röra sig om våra leverantörer, annonsnätverk eller andra tjänster (t ex Facebook).

Syftet med tredjepartscookies är att säkerställa att du ser relevanta annonser, samt göra det möjligt för dig att logga in och t ex dela artiklar på berörda samarbetspartners webbplatser.

3. Ansvarsfriskrivning
Vi strävar efter att alltid hålla webbplatserna uppdaterade, men vi kan inte garantera att innehållet vid alla tillfällen är komplett och korrekt.

Webbplatserna innehåller länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi tar inget ansvar för tillgänglighet eller innehåll på webbplatser tillhandahållna av tredje part.Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att våra webbplatser är fria från virus, trojanska hästar och liknande. Vi kan däremot inte garantera att webbplatserna är fria från skadliga program. Vi kan inte garantera att webbplatserna är 100% skyddade mot hacking och liknand

Copyright ©2019 Plusdeal | Sekretesspolicy | Affärsvillkor
Registrera dig för nyhetsbrevet
Registrera dig för nyhetsbrevet
Vinn en Georg Jensen-kanna.
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.
Ogiltig e-mail. Vänligen testa igen
REGistrera
Vi använder cookies för att få hemsidan att fungera, samt föra statistik som används till att förbättra innehållet. Genom att stänga rutan eller klicka på ”Jag förstår” accepterar du användning av cookies. Läs mer Jag förstår